Nic. Strength: 18MG, 12mg, 9mg EGP100EGP110

FRISKY MTL E-LIQUID

FRISKY LUSH ICE MTL E-LIQUID

Nic. Strength: 9mg EGP100
Nic. Strength: 18MG, 12mg, 9mg EGP100EGP110

FRISKY MTL E-LIQUID

FRISKY ICE GRAPE MTL E-LIQUID

Nic. Strength: 12mg, 9mg EGP100
Nic. Strength: 9mg EGP100
Nic. Strength: 18MG, 12mg, 9mg EGP100EGP110
Nic. Strength: 18MG, 12mg, 9mg EGP100EGP110

FRISKY MTL E-LIQUID

FRISKY MANGO PEACH MTL E-LIQUID

Nic. Strength: 18MG, 12mg, 9mg EGP100EGP110
Nic. Strength: 18MG EGP110

FRISKY MTL E-LIQUID

FRISKY CUSH MAN MTL E-LIQUID

Nic. Strength: 18MG, 12mg EGP100EGP110
Nic. Strength: 18MG, 9mg EGP100EGP110
Elegant Vape Store